Om Diagnoser

Diagnose betyder "at se", eller "at se igennem". Det vil sige, at en diagnose kan henvise til årsagen bag en bestemt adfærd, eller den kan henvise til det symptommønster, der fremtræder. Anvendelsen af diagnoser hænger altså nøje sammen med, hvad man ønsker at bruge dem til. Når f.eks. arbejds- og organisationspsykologer ynder at bruge betegnelser som "udbrændthed" og "stress", så hænger det sammen med, at disse betegnelser giver mening i relation til arbejdsmiljøet. Dele af dagpengesystemet finder det mere interessant at opdele efter, om klienterne er i arbejde, eller om de er sygemeldte.
"Mobning og chikane" har fået mening for fagforeninger, der ønsker sagsanlæg mod arbejdsgivere.

I forhold til diagnostisering af børn og unge, der lider under en udviklingsforstyrrelse, så kan en diagnose være nyttig på den måde, at diagnosen kan være med til at udløse ekstra ressourcer til barnet eller den unge i skole eller daginstitution.

Samtidigt er det vigtigt at understrege, at en diagnose ikke er pædagogisk handleanvisende. Diagnosen i sig selv afslører altså ikke - eller kun i meget ringe grad - hvad barnet eller den unge har brug for af støtte. Barnets og den unges behov må altså altid afdækkes i forhold til den unikke livssituation, der gælder på det givne tidspunkt i tid og rum.

Aktuelt

HyPer - Tredive linjer hver dag

På eget forlag er historien om HyPer nu udkommet. Køb bogen og læs en usædvanlig varm historie om en hyperaktiv dreng og hans verden. Historien om HyPer er oversat fra norsk af Kim Køppen.
Bogen kan købes i enhver bog web shop - eller den kan bestilles her. Prisen er 150 kr + forsendelse (30 kr indenfor Danmark)