Om V-ADHD

Videnscenter for ADHD er en uafhængig konsulent- og undervisningsvirksomhed, der har til formål at indsamle og formidle viden om ADHD.

Vi forholder os frit i forhold til såvel offentlige instanser som interesseorganisationer. Vi arbejder for at hæve det faglige niveau i undervisning og behandling af børn og unge med ADHD og beslægtede vanskeligheder. Ligeledes arbejder vi på at kvalificere ledelse af institutioner der  varetager social- og specialpædagogiske opgaver.

Vi mener ikke det er meningsfuldt at beskæftige sig med ADHD som et isoleret fænomen. Med et systemisk grundsyn må ADHD ses som samspillende med aktuelle samfundsmæssige diskurser og disses udtryk indenfor områder som pædagogik, ledelse og organisation.

Google+